Combină piesele corecte pentru a-i înfrânge pe Decepticoni
JOACĂ ACUM
Decepticon de înfrânt
Wildbreak
Câștigă!
Nu chiar...
Succes!
Succes!
Trimite-ne Autobotul pentru șansa de a câștiga premiul de astăzi!
  Termenii și condițiile
Trimitere
Vă mulțumim!
pentru participarea la aacest concurs.

Încercați din nou mâine pentru a câștiga mai multe premii.
home

REGULILE COMPLETE („Regulile oficiale”) ale promoției Cartoon Network „Transformers Robots in Disguise 2017

  1. NU ESTE NECESARĂ ACHIZIȚIONAREA DE PRODUSE PENTRU A PUTEA PARTICIPA SAU CÂȘTIGA

Turner Broadcasting System Europe Limited, o companie cu sediul în Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra W1F 7HS, Marea Britanie, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 01927955, care produce canalele de televiziune denumite Cartoon Network, Cartoonito și Boomerang în România („Promoterul”), organizează o serie de concursuri cu premii gratuite intitulate „Concursul „Transformers Robots in Disguise 2017” („ Promoția”) formate din treizeci (30) de extrageri zilnice în perioada 12 octombrie 2017 ora 00:00:01 GMT - 5 noiembrie 2017 ora 23:59:59 GMT („Perioada generală de participare”) pe site-ul cu adresa URL www.cartoonnetwork.ro/combine („ Site-ul”).

Perioada generală de participare va fi divizată în treizeci (30) de participări zilnice, fiecare începând la ora 00:00:00 GMT și încheindu-se la 23:59:59 GMT în fiecare zi a promoției (fiecare perioadă reprezentând o „Perioadă de participare zilnică”). Toate înregistrările valide făcute în cadrul unei Perioade de participare zilnice vor lua parte la o extragere pentru câștigarea unui Premiu zilnic (conform definiției mai jos) (denumite împreună „Extrageri zilnice” și individual „Extragere zilnică”).

2. CUM PUTEȚI PARTICIPA?

Promoția este deschisă tuturor rezidenților din România care beneficiază de acces la Internet în Perioada de participare, cu excepția următorilor: angajații Promoterului, ai companiei Hasbro UK Limited („Furnizorul”), ai companiilor părinte ale Furnizorului, ai subsidiarelor și companiilor afiliate sau asociate cu acesta și agenților acestora; membrii apropiați de familie ai celor menționați anterior și orice alte persoane conectate din punct de vedere profesional cu Promoția (numite „Părți exonerate”).

Orice participant cu vârsta mai mică de 16 ani trebuie să aibă acordul părintelui/tutorelui pentru a participa, iar părintele/tutorele trebuie să fie de acord cu aceste Reguli oficiale în numele său și al minorului. Prin participarea la această Promoție, fiecare participant confirmă că a obținut acest consimțământ și acceptarea obligatorie a Regulilor din partea părintelui/tutorelui.

Participarea la fiecare Extragere zilnică este limitată la o (1) intrare de persoană. Orice tentativă din partea unui participant de a depăși limita de participare prin utilizarea unor adrese de e-mail sau identități multiple (sau a oricăror alte metode) va anula dreptul acestuia de participare și acel participant va fi descalificat din Promoție.

3. ÎNSCRIEREA ÎN PROMOȚIE

Înscrierile se fac online, în concordanță cu instrucțiunile oferite pentru Promoție prin intermediul Site-ului. Utilizarea oricăror mijloace de înscriere automată în Promoție va conduce la descalificare.

Condiția pentru înscriere este finalizarea jocului online „Combine the Transformers” (nume preliminar) („Jocul”) de pe Site. Jocul trebuie finalizat o singură dată de către fiecare participant pentru fiecare Extragere zilnică.

Prin înscrierea în Promoție, participanții confirmă că toate informațiile oferite sunt complete, precise și nu induc în eroare. Promoterul își rezervă dreptul, după cum consideră necesar, să descalifice orice înscriere, în orice moment, în cazul în care stabilește că Participantul nu a respectat aceste Reguli oficiale sau a acționat într-o manieră nesportivă sau deranjantă. Părțile exonerate nu sunt responsabile de înscrierile direcționate greșit, incomplete, pierdute, întârziate, neeligibile, sau care nu pot fi transmise, de problemele tehnice provocate de erori hardware sau software de orice tip, de conexiunile la rețea pierdute sau indisponibile, de transmisiile eșuate, incomplete, neclare sau întârziate datorate computerelor și de nici un fel de altor erori sau probleme ce ar limita sau afecta abilitatea unui Participant de a se înscrie în Promoție. Părțile exonerate nu sunt responsabile de nici un fel de erori sau dificultăți, indiferent că sunt de natură umană, mecanică, electronică, tipografică sau de imprimare, datorate unui computer, unei rețele sau altor cauze legate de sau cu privire la Promoție, incluzând, fără a se limita la acestea, erorile sau dificultățile ce pot apărea în legătură cu administrarea Promoției, cu procesarea înscrierilor, cu anunțul premiului sau cu alte materiale în legătură cu Promoția. Părțile exonerate nu garantează că Site-ul și/sau jocul nu conțin erori IT sau că erorile identificate vor fi remediate; de asemenea nu garantează că Site-ul și/sau site-urile către care există link-uri pe Site nu conțin viruși sau alte componente care ar putea dăuna echipamentelor și/sau datelor din computerele participanților. În cazul unor acte de sabotaj, dezastre naturale, acte de terorism sau amenințări teroriste, viruși de computer sau alte evenimente sau cauze ce nu pot fi controlate de către Promoter, care vor dăuna integrității, administrării, securității sau desfășurării adecvate a Promoției, Promoterul își rezervă dreptul, după cum consideră necesar, de a modifica, anula sau suspenda Promoția (sau o porțiune a acesteia). În cazul anulării, Promoterul își rezervă dreptul să aleagă din toate înscrierile eligibile, nesuspectate și primite anterior evenimentului ce a provocat o astfel de anulare. Înscrierile sau acțiunile false sau înșelătoare vor anula eligibilitatea participantului.

  1. CÂȘTIGĂTORII

Va fi desemnat câte un (1) câștigător pentru fiecare Extragere zilnică (în total 30 de câștigători ai Extragerilor zilnice) (denumiți individual „ Câștigător” și colectiv „Câștigători”).

Câștigătorii vor fi desemnați aleator de către Promoter din toate înregistrările corecte primite online. Deciziile Promoterului vor avea caracter final și obligatoriu în toate cazurile.

Toți Participanții care au fost selectați drept Câștigători ai unui premiu în cadrul Promoției vor fi verificați din punct de vedere al eligibilității și respectării acestor Reguli oficiale. Un Participant nu este Câștigător decât dacă i-a fost verificată eligibilitatea și dacă a respectat în totalitate aceste Reguli oficiale.

5. PREMIILE

Fiecare Câștigător al unui Premiu zilnic va primi un robot

  1. Hasbro Transformers Robots In Disguise Crash Combiner,

selectat la discreția Promoterului (denumit „Premiu zilnic ”).

Toate premiile zilnice vor fi denumite colectiv „Premii” și individual „Premiu”.

Premiile vor fi acordate fără a oferi vreo garanție explicită sau implicită din partea Promoterului sau a Furnizorului. Toate detaliile Premiilor ce nu sunt specificate prin prezenta sunt la discreția Promoterului și/sau Furnizorului. Promoterul și/sau Furnizorul își rezervă dreptul de a înlocui orice premiu ( sau parte a acestuia) cu altul de valoare comparabilă sau mai mare, după cum consideră necesar. Premiile sunt supuse termenilor și condițiilor fabricantului, furnizorului și/sau operatorului aplicabil. Premiile trebuie acceptate „ca atare” sau refuzate. Premiile nu pot fi transferate sau schimbate cu un alt articol sau cu contravaloarea în bani.

Se convine ca, în cazul în care un Premiu va fi acordat unui Câștigător minor, acesta să fie livrat către părintele/tutorele acestuia sau direct către Câștigătorul (minor) în urma acordului scris al părintelui/tutorelui acestuia.

Notificarea de câștig va fi trimisă către Câștigători în cel mult paisprezece (14) zile de la încheierea Perioadei generale de participare prin intermediul adresei de e-mail furnizate la înscrierea în promoție. Participanții trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată la înscriere este corectă și funcțională.

Câștigătorii (sau părinții/tutorii, dacă sunt minori) trebuie să confirme dorința lor de a primi premiul într-o perioadă de două (2) săptămâni de la contactarea lor în acest sens, comunicându-și numele și adresa poștală pentru livrarea Premiului.

Câștigătorii vor pierde dreptul la Premiu dacă nu își vor da acceptul în acestă perioadă, iar Promoterul va fi îndreptățit să aleagă un alt Câștigător. Promoterul poate anula decernarea premiului după cum consideră necesar și fără o notificare prealabilă dacă nu primește confirmarea din partea câștigătorului sau dacă livrarea Premiului către adresa declarată de acesta nu se poate efectua, iar organizatorul nu poate obține informațiile necesare livrării Premiului cu succes în urma unor eforturi rezonabile. În acest caz, Promoterul va fi obligat să anuleze decernarea Premiului, fără ca persoana în cauză să fie îndreptățită la vreo compensație, iar Promoterul își rezervă dreptul de a selecta un alt câștigător.

Hasbro UK Limited este Furnizorul unic al premiului. Prin urmare, face parte din categoria Părților exonerate (așa cum au fost acestea descrise mai sus), deoarece este implicat în administrarea Promoției, fiind în particular responsabil (printre altele) cu colectarea înregistrărilor și/sau desfășurarea extragerilor.

6. MATERIALELE PARTICIPANTULUI

Ca parte a promoției, Participantul trebuie:

  1. să finalizeze jocul drag & drop „Transformers” de pe Site și
  2. să trimită către Promoter:
  1. numele de familie și
  1. adresa de e-mail a Participantului (sau, în cazul unui minor, adresa părintelui/tutorelui său), aceasta fiind utilizată doar în scopul contactării Câștigătorilor

((a) și (b) reprezentând împreună „ Materialele Participantului”).

Promoterul va utiliza Materialele Participantului împreună cu orice alte date personale furnizate în cadrul Promoției în scopul administrării adecvate a Promoției. Informații suplimentare despre modul de procesare a informațiilor personale de către Promoter pot fi găsite în Politica de confidențialitate a acestuia, disponibilă la adresa http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy

7. REGULI ȘI REGLEMENTĂRI CU CARACTER GENERAL

Părțile exonerate își declină în mod expres orice responsabilitate cu privire la orice revendicări, acțiuni în justiție, cereri și/sau răspundere civilă apărute în urma unor vătămări, daune sau orice alte neplăceri legate de participarea la această promoție (indiferent de cauzele unor astfel de vătămări, daune sau pierderi), utilizarea unor materiale de către Promoter și/sau livrarea sau utilizarea corectă sau incorectă a oricăruia dintre Premiile decernate. Pentru a evita orice dubii, Părțile exonerate nu exclud responsabilitatea lor cu privire la deces sau rănirile personale provocate în urma neglijenței lor sau ca urmare a unei fraude.

Orice dispută sau plângere cu privire la această promoție trebuie adresată către Cartoon Network Transformers Robots in Disguise Competition 2017, Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7HS, Marea Britanie și trebuie trimisă în interval de 90 de zile de la încheierea Promoției. Promoterul își rezervă dreptul de a scurta, amâna, modifica sau anula această Promoție (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, Premiile oferite) dacă decide (acest lucru fiind la discreția sa) că circumstanțele o impun; nu poate fi făcut răspunzător sub nici o formă și sub nici un motiv pentru aceasta.

Aceste Reguli oficiale sunt supuse legislației din Anglia și Țara Galilor. Orice dispută sau revendicare provenind din sau în legătură cu aceste Reguli oficiale (inclusiv disputele sau revendicările non-contractuale) care nu poate fi rezolvată în mod amiabil va fi supusă jurisdicției non-exclusive a tribunalelor din Anglia.

Promoter: Turner Broadcasting System Europe Limited.